Притежателят на карта /ваучер,/ може да пазарува за сумата, посочена на картата.

Ваучера е валиден 12 месеца след покупката му и може да се използва за пазаруване онлайн от сайта ни www.whimsdeluxe.bg.

При покупка на стойност, по-ниска от тази на ваучера, остатъка не се възстановява.

При покупка на стока надвишаваща сумата на ваучера, тя се доплаща.